Strömsnäs, 546 73 Forsvik

Vanligt förekommande frågor

Incheckning och utcheckning

 • Anmäl dig i receptionen vid ankomsten. Betalning kan ske vid ankomst till eller avfärd från campingen.
 • Incheckning sker kl. 15.00 eller tidigare om så medges.
 • Om inte annat avtalats med receptionen så ska campingtomten vara utrymd och städad före kl. 14.00 på avresedagen. Detta med hänsyn till nya gäster.
 • Vi är tacksamma om ni kan ge besked om avresedag i god tid, särskilt under högsäsong.

Campingens ordningsregler

 • Stör inte lugnet på campingplatsen med motordrivet fordon mer än absolut nödvändigt. Kör i gånghastighet och så korta sträckor som möjligt.
 • Visa hänsyn på campingplatsen. Störande uppträdande är inte tillåtet.
 • Mellan kl. 23.00 och 07.00 håller vi det tyst på campingplatsen för att se till att alla kan få lugn och ro på natten.
 • Vi ber hundägare visa hänsyn mot övriga gäster och hålla hunden i kort koppel. Hundpåsar ska slängas i sopkärl.
 • Hjälp oss att hålla campingplatsen ren och skräpfri. Använd sopkärlen som finns inom området.
 • Lämna de gemensamma utrymmena (toaletter, tvätt- och duschrum, kök och disk) i samma skick som du själv önskar finna dem.

Säkerhet

 • Bad sker på eget ansvar. Ta det försiktigt på badplatserna och ha uppsikt över dina barn.
 • Egna fasta anordningar vid tält eller husvagn, såsom staket och skyddsvallar är inte tillåtna. Fråga om du är tveksam om vad du har rätt att göra.
 • Tillse att gasol och elutrustning är provad och godkänd enligt gällande bestämmelser.
 • Husvagnar ska vara inregistrerade enligt gällande regler.

Allmän information

 • All tältutrustning av normal typ och storlek får användas. Det är däremot inte tillåtet att sätta upp s.k. tälthus av permanent karaktär.
 • Wi-Fi fungerar endast i närheten av receptionen. Kod kan fås i receptionen, lösenord står angivet i receptionen och på anslagstavlan i hallen.
 • Var aktsam om naturen – den behöver ditt skydd!
 • Campingvärden eller personalen ansvarar inte för skador på eller förlust av campinggästernas ägodelar. Den som skadar byggnader, material eller andra campares ägodelar kan göras ersättningsskyldig.
 • Campingen ansvarar inte för förlorade värdesaker.

Frågor?

Vänligen kontakta oss